fors

Ljudje

Kontaktni podatki zaposlenih v podjetju FORS d.o.o.

1. Štamcar Stojan, direktor
tel. 01-5421-480
e-pošta: stojan.stamcar@fors.si

2. Lovšin Mojca, bilancist
tel. 01-5421-480-10
e-pošta: mojca.lovsin@fors.si

3. Štamcar Iztok, bilancist
tel. 01-5421-480-14
e-pošta: iztok.stamcar@fors.si

4. Štamcar Borut, bilancist
tel. 01-5421-480-12
e-pošta: borut.stamcar@fors.si