fors

Podjetje

Naša zgodovina

Družba FORS d.o.o. je bila ustanovljena septembra 1989 na podlagi Zakona o podjetjih, ki je predstavljal prvo znanilko družbenih sprememb. Do takrat zasebne družbe niso bile dovoljene. Že prvo leto smo zaposlili dva sodelavca, saj je bilo povpraševanje po računovodskih storitvah izredno. Družba je hitro rasla in se razvijala, v naslednjih letih smo zaposlovali nove ljudi, vse z izkušnjami s področja računovodstva. V začetnih letih smo našim komitentom nudili tudi finančne storitve, saj banke takrat še niso nudile virov financiranja novo nastalim podjetjem.

FORS je nadaljeval z rastjo, vodstvo pa je s svojo politiko delovalo predvsem na področju razvoja podjetja. Želeli smo računalniško podpreti vse procese, tako z opremo kot programi, izboljšati kvaliteto dela in ažurnost, strokovno pristopiti k davčnemu svetovanju. Vse to nam je v teh letih uspelo. Stranke se lahko zanesejo na nas, saj jim nudimo kvalitetne in ažurne informacije za njihove lažje poslovne odločitve.


Naše poslanstvo

Politika podjetja vsebuje poslanstvo podjetja, smotre in temeljne cilje podjetja. Tako opredeljena politika izhaja iz vizije.

Poslanstvo podjetja FORS je zadovoljevanje potreb pravnih oseb s strokovnim in učinkovitim izvajanjem storitev na področju računovodenja, kot temeljne informacijske funkcije podjetja, na področju davkov in drugih poslovnih storitev. Strokovnost, zanesljivost, pripadnost, zaupnost in človečnost so vrednote, prisotne na vseh nivojih našega poslovanja. Odgovorno delo, disciplinirano izpolnjevanje vseh prevzetih nalog, spodbujanje k samoiniciativnosti in učinkovitosti komunikacij, sodelovanje zaposlenih pri odločanju, so jamstvo za doseganje zastavljenih ciljev. Vsi ti napori se odražajo v zadovoljstvu naših strank, zaposlenih ter ostalih poslovnih partnerjev in prispevajo k ugledu stroke.